Tavaline Eesti sõda

Üle 3000 inimese on taasiseseisvunud Eesti nimel sõjas käinud. Meelis Oidsalu rääkis mitmetega neist. Mis tunne on tulla tagasi? Millise jälje jätavad sõjasündmused? Need lood ilmuvad järjejutuna Levilas.

Sarja osade kuulamiseks vajuta kolmnurkset nuppu, lugemiseks vajuta pealkirjadele.

24 min

"Granaadiga rahvastepalli olen mänginud. Ma ei tea, kui ma oleksin teadnud, et see on granaat, kas ma oleksin julgenud seda kätte võtta."

25 min

Kui suudaksime sõjalisi operatsioone vaadata sõjapiirkonnas elavate ja surevate laste silme läbi, sünniksid jõu kasutamise otsused arvatavasti märksa raskemini.