Küüditamisel sündinud sõprus

"Ära otsusta inimese üle kergelt välise järgi. Ta võib kurjuse tööriist olla, aga kas ta siiski ka hingelt seda on?"

Kaamera ja montaaž: Erik Tikan
Avaldatud: 04.2021

1. aprillil 1951 toimus kolmas suurem küüditamine Eestist ja teistest NSV Liidu läänepoolsetest riikidest. Sellest avalikkus palju ei tea. 

See küüditamine erineb varasematest 1941. ja 1949. aasta omadest selle poolest, et 1951. aastal viidi inimesed Siberisse veendumuste, mitte rahvuse, hariduse või jõukuse pärast.